Svensk industri lättad över att slippa förbudet mot annonser på dagtid

Den svenska onlinespelbranschen är ”försiktigt positiv” efter att landets regering offentliggjort ett lagförslag som kräver licenser för B2B-leverantörer och valt att inte begränsa marknadsföringen till vissa tider.

 

Regeringen publicerade sin slutliga version av ett stort lagförslag om en spelreform, som först lades fram i januari.

Lagen innehåller ett krav på ”anpassad måttlighet” i marknadsföringen.

Enligt denna nya standard ska ”marknadsföringen av spel anpassas för att ta särskild hänsyn till att olika former av spelande medför olika risker för beroende”.

Regeringen klargjorde att den nya ”anpassade måttligheten” inte är samma sak som ”särskild måttlighet”, som är den standard som gäller för marknadsföring av alkohol och som föreslogs som en ny standard för spelmarknaden i år. I Sverige får marknadsföring av alkohol ”inte vara påträngande, innehålla uppsökande verksamhet eller uppmana människor att använda alkohol”.

Kravet på ”anpassad måttlighet” är mindre strängt än det tidigare förslaget att förbjuda annonser för ”högriskspel” mellan kl. 06.00 och 21.00, som också hade varit under övervägande.

”Regeringen har fastställt att både kanal- och medieintäkter skulle kunna påverkas negativt av ett sådant förbud, samtidigt som många riskpersoner skulle fortsätta att exponeras för annonser”, sade regeringen.

Regeringen konstaterade att både kanal- och medieintäkter skulle kunna påverkas negativt av ett sådant förbud, samtidigt som många riskgrupper skulle fortsätta att utsättas för annonser.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS), sade att frånvaron av ett reklamförbud mellan vissa tider var den viktigaste aspekten i lagförslaget.

”Det är helt i linje med vad regeringen meddelade att det skulle innehålla och vi är försiktigt positiva till det här lagförslaget”, sade Hoffstedt. ”Det mest slående är faktiskt vad som inte ingår i förslaget, till exempel ett förbud mot reklam för spel i tv, radio och strömmande medier mellan kl. 06.00 och 21.00.

”Det gläder oss att regeringen har lyssnat på intressenter inom spelbranschen samt på flera förlag som har påpekat nackdelarna med ett sådant förslag.”

Hoffstedt tillade dock att även om standarden ”anpassad moderation” är en förbättring jämfört med ett förbud, är den fortfarande extremt tvetydig och skulle lämna branschen osäker på hur den kan eller inte kan marknadsföra sig själv.

”Det återstående problemet är förslaget om ’justerad moderering'”, sade han. ”Det verkar vara en omskrivning av riskklassificering och just tvetydigheten i vad det faktiskt innebär öppnar för rättslig osäkerhet.

”Här bör lagstiftaren överväga om den verkligen vill införa ytterligare osäkerhet när det gäller tolkningen av lagstiftningsåtgärder, en osäkerhet som riskerar att leda till utdragna domstolsförfaranden.”

Lagförslaget innehåller också många av samma viktiga ämnen som det ursprungliga förslaget, bland annat licenser för leverantörer av programvara från företag till företag.

Enligt reglerna skulle en licens för spelprogramvara bli obligatorisk för leverantörer som erbjuder sina tjänster till operatörer i Sverige. Detta skulle enligt regeringen bidra till att begränsa olicensierat spelande i landet.

Detaljer om hur licenserna skulle fungera beskrevs i ett samråd som inleddes i mars. Enligt de föreslagna reglerna skulle ansökningsavgiften för leverantörslicenser, som kan gälla i upp till fem år, uppgå till 120 000 kronor.

B2B-licensinnehavare måste ha sitt huvudkontor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller inrätta ett kontor i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.